• Điểm tin y tế tuần 27

  Ngày 20/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của
 • Điểm tin y tế tuần 26

  Ngày 19/06/2017, Văn phòng Chính Phủ ban hành Công văn số 6304/VPCP-KGVX về việc sử dụng thuốc nội trong các cơ sở khám
 • Điểm tin y tế tuần 25

  Ngày 12/06/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2429/QĐ-BYT về tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.
 • Điểm tin y tế tuần 24

  Ngày 05/6/2017, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-TTg về cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các
 • Điểm tin y tế tuần 23

  1. Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (đợt 6)
 • Điểm tin y tế tuần 22

  Theo báo Hà Nội mới, ngày 25/5/2017, báo cáo giám sát của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu cho biết, từ đầu tháng 3/2017 tới
 • Điểm tin y tế tuần 21

  Ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
 • Điểm tin y tế tuần 20

  Ngày 11/5/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định Số 1891/QĐ-BYT về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,