Phòng kế hoạch - Vật tư - Tổng hợp

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu tổ chức xây dựng kế hoạch, theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch phòng chống sốt rét, phòng chống giun, sán, sốt xuất huyết khu vực. Xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát và kiểm tra đánh giá sử dụng thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị của khu vực và của Viện.

- Đầu mối tổng hợp, phân tích, báo cáo đánh giá các hoạt động phòng chống sốt rét, phòng chống giun, sán, sốt xuất huyết của khu vực.

CN. Nguyễn Thị Yến
Trưởng phòng

- Đầu mối tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác phòng chống sốt rét, phòng chống bệnh giun, sán, sốt xuất huyết của khu vực.

- Tổ chức các cuộc họp giao ban, tổng hợp, thông báo kết quả họp. Theo dõi, đôn đốc các khoa, phòng, trung tâm thực hiện công việc được giao.

Các CBVC Phòng Kế hoạch VTTH

- Hiện nay Phòng có 04 cán bộ (đại học: 02, cán bộ khác: 02)

2. Quá trình thành lập

- Trước đây, Tổ Kế hoạch là một bộ phận của Phòng Chỉ đạo địa phương.

- Tháng 9/2005, Tổ Kế hoạch được tách ra và thành lập Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, nay là Phòng Kế hoạch - Vật tư - Tổng hợp.

Họp xây dựng kế hoạch PCSR năm 2012 tại Viện

3. Thành tích đạt được

Thành tích tập thể:

- 04 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống bệnh sốt rét năm 10 năm (1991-2000), giai đoạn 2000-2005, giai đoạn 2001-2006, giai đoạn 2006-2010.

- 06 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống sốt rét các năm 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010.

Tiếp nhận hoá chất phòng chống sốt rét

Thành tích cá nhân:

- 07 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống bệnh sốt rét năm 10 năm (1991-2000), giai đoạn 2000-2005, giai đoạn 2001-2006, giai đoạn 2006-2010.

- 08 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống sốt rét các năm 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010.

Kiểm tra thuốc, hóa chất trước khi giao cho địa phương

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,