#
Tiêu đề
Trích yếu
Thời gian tạo

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét tháng 12/2018

Viện Sốt rét - KST - CT TP.HCM thông báo kết quả kiểm tra chất lượng xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét tháng 11/2018 của các tỉnh/thành phố khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng gửi về Viện từ ngày 01-31/12/2018

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét tháng 11/2018

Viện Sốt rét - KST - CT TP.HCM thông báo kết quả kiểm tra chất lượng xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét tháng 11/2018 của các tỉnh/thành phố khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng gửi về Viện từ ngày 01-30/11/2018

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét tháng 10/2018

Viện Sốt rét - KST - CT TP.HCM thông báo kết quả kiểm tra chất lượng xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét tháng 10/2018 của các tỉnh/thành phố khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng gửi về Viện từ ngày 01-31/10/2018

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét tháng 9/2018

Viện Sốt rét - KST - CT TP.HCM thông báo kết quả kiểm tra chất lượng xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét tháng 9/2018 của các tỉnh/thành phố khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng gửi về Viện từ ngày 03-28/9/2018

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét tháng 8/2018

Viện Sốt rét - KST - CT TP.HCM thông báo kết quả kiểm tra chất lượng xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét tháng 8/2018 của các tỉnh/thành phố khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng gửi về Viện từ ngày 01-31/8/2018

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét tháng 7/2018

Viện Sốt rét - KST - CT TP.HCM thông báo kết quả kiểm tra chất lượng xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét tháng 7/2018 của các tỉnh/thành phố khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng gửi về Viện từ ngày 02-31/7/2018

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét tháng 6/2018

Viện Sốt rét - KST - CT TP.HCM thông báo kết quả kiểm tra chất lượng xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét tháng 6/2018 của các tỉnh/thành phố khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng gửi về Viện từ ngày 1-29/6/2018
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,