Chức năng nhiệm vụ

Viện Sốt rét - KST - CT TP. Hồ Chí Minh là Viện chuyên khoa đầu ngành ở khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng về nghiên cứu, chỉ đạo phòng chống các bệnh ký sinh trùng (sốt rét, giun, sán, nấm, đơn bào...) và các bệnh do côn trùng, ngoại ký sinh truyền, các bệnh nhiệt đới ít được quan tâm; đào tạo chuyên môn kỹ thuật, xây dựng mạng lưới chuyên ngành và tổ chức thực hiện phòng, chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng, bệnh do ngoại ký sinh ở khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng.

Về nghiên cứu khoa học:

Các cán bộ khoa học trẻ tại labo côn trùng

- Từ năm 1975 đến nay, Viện đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, cũng như các đề tài hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước. Đặc biệt lĩnh vực này được đẩy mạnh trong những năm gần đây, hàng năm có từ 15 đến 20 đề tài được thực hiện. Viện cũng đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khoa học khác như nuôi, lưu trữ ký sinh trùng sốt rét, nấm, đơn bào... ; nuôi và giữ chủng muỗi, động vật thực nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học; thu thập, bảo quản các mẫu ký sinh trùng, côn trùng, ngoại ký sinh; thử nghiệm, khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng; pha chế hóa chất ...

Về công tác chỉ đạo tuyến:

- Chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật đối với hệ thống phòng chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng và ngoại ký sinh truyền tại các tỉnh khu vực.

Thực hiện điều tra KST sốt rét tại thực địa

- Tổ chức triển khai hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện chuyên môn, kỹ thuật đối với hệ thống phòng chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng và ngoại ký sinh truyền bệnh ở khu vực.

- Chỉ đạo các địa phương ở khu vực xây dựng mạng lưới chuyên ngành bảo đảm tiêu chuẩn hoạt động theo quy định.

- Thực hiện các chương trình, dự án về lĩnh vực ký sinh trùng, côn trùng và ngoại ký sinh truyền bệnh; chịu trách nhiệm tổng hợp, thống kê, báo cáo về mọi hoạt động của Viện theo quy định.

Công tác đào tạo:

- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho cán bộ trong hệ thống chuyên ngành ở khu vực. Phối hợp đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành, tham gia cùng với các trường đại học, các viện nghiên cứu để đào tạo cán bộ chuyên khoa; cùng với các tổ chức quốc tế thực hiện chương trình hợp tác đào tạo để tiếp thu, trao đổi kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Triển khai các dịch vụ đào tạo theo yêu cầu và theo quy định của pháp luật.

- Viện đã tổ chức nhiều lớp bổ túc chuyên khoa sốt rét, đào tạo lại, đào tạo chuyên khoa nâng cao cho các cán bộ của Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh, Trung tâm Y tế huyện trong khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng. Tham gia giảng dạy, đào tạo nghiên cứu sinh, cao học và đại học tại các trường đại học.

Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe:

- Xây dựng các nội dung, hình thức và các phương pháp truyền thông giáo dục về phòng chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng và ngoại ký sinh truyền bệnh phù hợp với tập quán, dân trí và điều kiện kinh tế của cộng đồng trong khu vực.

Mít tinh, diễu hành tuyên truyền phòng chống bệnh sốt rét

- Chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác truyền thông phòng chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng và ngoại ký sinh ở khu vực.

- Phối hợp với cơ quan truyền thông đại chúng, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan thực hiện truyền thông phòng chống các bệnh chuyên ngành ở khu vực.

Hợp tác quốc tế:

Hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học

- Chủ động thiết lập các mối quan hệ, hợp tác, ký kết các văn bản ghi nhớ, thỏa thuận về đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, khai thác nguồn viện trợ với các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật. Xây dựng và thực hiện các đề án đầu tư liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học phục vụ cho phòng chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng và ngoại ký sinh. Hợp tác với các tổ chức, các nước trong khu vực và trên thế giới để tổ chức các lớp đào tạo, hội nghị, hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Cung cấp dịch vụ chuyên ngành:

- Tổ chức thực hiện và cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ, đào tạo chuyên ngành; dịch vụ khám chữa bệnh, khám bảo hiểm y tế, xét nghiệm, tiêm chủng và dịch vụ tư vấn sức khỏe trong phạm vi chuyên ngành.

- Cung cấp dịch vụ phòng chống véc tơ côn trùng y học, cung cấp động vật thực nghiệm cho cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu, sản xuất kinh doanh các sản phẩm diệt côn trùng, khảo nghiệm hóa chất diệt côn trùng, các chế phẩm sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường y tế.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,