Phòng Tổ chức - Hành chính

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Tổ chức

- Tham mưu tổ chức thiết kế, xây dựng bộ máy, tổ chức nhân sự, nhân lực, quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, quản lý cán bộ, viên chức và người lao động của Viện.

- Thực hiện giải quyết chế độ chính sách và lao động tiền lương cho cán bộ, viên chức và người lao động khác của Viện.

2. Hành chính

- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, thông tin liên lạc, công tác bảo vệ cơ quan, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác tự vệ, phòng chống bão lụt, thiên tai.

- Phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra thủ trưởng, thi đua khen thưởng, kỷ luật của Viện.

3. Quản trị

- Quản lý toàn bộ cơ sở làm việc, nhà kho, gara, sân, bãi, đất và các công trình khác của Viện.

- Quản lý điện, nước, phương tiện vận tải, vật tư, vật liệu, trang thiết bị khác tại cơ sở làm việc của Viện.

- Quản lý kho thuốc, hóa chất, vật tư, máy móc của Viện và khu vực.

- Quản lý hệ thống mạng nội bộ, tổng đài, điện thoại, hệ thống thông tin liên lạc của Viện.

- Tham mưu quy hoạch, cải tạo, nâng cấp và sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ cơ sở làm việc của Viện, quản lý sử dụng đất cơ quan.

- Đầu mối tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch mua sắm và cung ứng trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc, hóa chất theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Nhiệm vụ khác

- Các công tác khánh tiết, lễ tân, tổ chức hội nghị cơ quan.

- Theo dõi, đôn đốc việc vệ sinh, an ninh, an toàn khu vực cơ quan.

- Quản lý phương tiện vận tải và phục vụ đưa đón CBVC-NLĐ đi công tác.

CN. Trần Văn Thân

Phụ trách phòng

VC-NLĐ Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra thủ trưởng, thi đua khen thưởng, kỷ luật của Viện, phục vụ khánh tiết, lễ tân, phục vụ hội nghị cơ quan.

- Quản lý toàn bộ cơ sở làm việc, nhà kho, gara, sân, bãi, đất và các công trình khác của Viện.

- Quản lý điện, nước, phương tiện vận tải, vật tư, vật liệu, trang thiết bị khác tại cơ sở làm việc, nhà kho, gara, sân, bãi và các công trình khác của Viện, thực hiện công tác vệ sinh cơ quan.

- Tham mưu quy hoạch, cải tạo, nâng cấp và sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ cơ sở làm việc của Viện, quản lý sử dụng đất cơ quan.

- Biên chế hiện nay của phòng có 16 cán bộ (đại học và sau đại học: 04, cán bộ khác 12).

Quá trình thành lập:

Phòng Tổ chức - Hành chính tiền thân là Phòng Hành chính - Quản trị được thành lập từ năm 1977, đến năm 2004 đổi tên là Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị và từ năm 2010 đến nay có tên là Phòng Tổ chính - Hành chính.

Theo quá trình hình thành và phát triển của Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM, trong 35 năm qua, Phòng Tổ chức - Hành chính đã hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác tổ chức cán bộ, việc thực hiện các chế độ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác văn thư lưu trữ và công tác quy hoạch quản lý cơ sở làm việc.

Thành tích đạt được:


Tập huấn công tác PCCC

Với những nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ viên chức, Phòng Tổ chức - Hành chính được công nhận tập thể xuất sắc nhiều năm liền, vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2001 - 2006, 2006 - 2010 và các năm 2007, 2008.

Triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ cho CBVC-NLĐ

Cán bộ, viên chức của Phòng luôn đạt thành tích lao động xuất sắc, lao động tiên tiến hàng năm. Trong đó có:

- 01 cá nhân được tặng Huân chương Kháng chiến hạng 2.

- 02 cá nhân được tặng Huân chương Kháng chiến hạng 3.

- 07 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”.

- 02 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Công đoàn”.

- và nhiều Bằng khen, giấy khen các cấp.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,