Hội đồng Khoa học Kỹ thuật

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT

Ông Lê Thành Đồng

Chủ tịch Hội đồng

Ông Phùng Đức Truyền

Thành viên

Bà Huỳnh Kha Thảo Hiền

Thư ký

Ông Mai Anh Lợi

Thành viên

Ông Hồ Ngọc Quý

Thành viên

Ông Trần Nguyên Hùng

Thành viên

Ông Nguyễn Văn Hưng

Thành viên

Bà Nguyễn Thị Yến

Thành viên

Ông Dương Công Thịnh

Thành viên

Ông Nguyễn Văn Khởi

Thành viên

Bà Phạm Nguyễn Thúy Vy

Thành viên

Ông Đoàn Bình Minh

Thành viên

Bà Cao Thị Hường

Thành viên

Bà Đỗ Thị Phượng Linh

Thành viên

Bà Trần Mỹ Duyên

Thành viên

Ông Trần Quang Vũ

Thành viên

Bà Ngô Thị Hồng Phương

Thành viên

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,