ĐIỂM TIN Y TẾ TUẦN 33

VĂN BẢN PHÁP LÝ VÀ CHỈ ĐẠO

1. Danh mục hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết giai đoạn 2019-2021

Ngày 05/8/2019, Bộ Y tế đã công bố Quyết định số 3424/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết sử dụng trong chương trình phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2019-2021. Theo đó, 05 loại hóa chất được phép sử dụng bao gồm: Deltamethrine; Permethrine; Malathion; Pyriprofen; Temephos. Hóa chất Malathion phải sử dụng hạn chế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Hướng dẫn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế năm 2019

Ngày 07/8/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn số 4545/BYT-TCCB hướng dẫn cụ thể các nội dung về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I và từ hạng III lên hạng II năm 2019. Cụ thể như sau:

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I đối với các chức danh nghề nghiệp sau: Bác sĩ chính (hạng II) lên Bác sĩ cao cấp (hạng I); Bác sĩ Y học dự phòng chính (hạng II) lên Bác sĩ Y học dự phòng cao cấp (hạng I); Dược sĩ chính (hạng II) lên Dược sĩ cao cấp (hạng I).

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II đối với các chức danh nghề nghiệp sau: Bác sĩ (hạng III) lên Bác sĩ chính; Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III) lên Bác sĩ Y học dự phòng chính (hạng II), Y tế công cộng (hạng III) lên Y tế công cộng chính (hạng II), Dược sĩ (hạng III) lên Dược sĩ chính (hạng II). (Xem văn bản đính kèm)

TIN Y TẾ NỔI BẬT TRONG TUẦN

1. Gắn tinh giản biên chế với nâng cao chất lượng cán bộ y tế

Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), thời gian qua Ngành y tế trên cả nước đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy từ trung ương đến địa phương, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập và thu được những kết quả bước đầu. Đến nay, số lượng phòng trong các vụ, cục trực thuộc Bộ Y tế được sắp xếp, thu gọn từ 94 phòng xuống còn 59 phòng, giảm 35 phòng và 105 cán bộ lãnh đạo cấp phòng. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế từ năm 2016, mỗi năm giảm 1,6 đến 2%, đến năm 2021 đạt tỷ lệ giảm 10% biên chế hành chính so với năm 2015...

Đối với hệ thống tổ chức y tế địa phương, hiện nay các tỉnh, thành phố đang thực hiện mô hình Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) trên cơ sở sáp nhập các trung tâm có cùng chức năng theo Thông tư số 26/2017/TT- BYT. Như vậy, trước đây mỗi tỉnh, thành phố có từ năm đến chín đơn vị trung tâm (bình quân mỗi tỉnh có sáu đơn vị, trung tâm) sáp nhập lại thành một trung tâm, cả nước sẽ giảm 315 đơn vị đối với tuyến tỉnh. Tính đến tháng 7- 2019, đã có 53 tỉnh, thành phố có quyết định thực hiện mô hình CDC, với số đơn vị tuyến tỉnh sáp nhập là 266 đơn vị. Khi 63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc thực hiện mô hình CDC tuyến tỉnh sẽ giảm được 1.260 vị trí lãnh đạo, ước tính giảm chi ngân sách nhà nước khoảng hơn 90 tỷ đồng/năm.

Bộ Y tế cũng sẽ sớm hoàn thiện và phê duyệt đề án phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 để triển khai đồng bộ các giải pháp từ khâu tuyển chọn, tuyển dụng, quản lý, đào tạo, phát triển và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao ở tất cả các tuyến. Qua đó, tạo bước đột phá nhằm thực hiện tốt chiến lược CBYT thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Ban Biên tập website Viện

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,