Nội dung ôn tập phỏng vấn xét tuyển nghiên cứu viên năm 2018

I. Kiến thức chung: (tải về file đính kèm)

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010

- Điều 5: Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

- Điều 9: Đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

- Điều 16: Nghĩa vụ chung của viên chức

- Điều 17: Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp

- Điều 19: Những việc viên chức không được làm

- Điều 27: Chế độ tập sự

- Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

- Điều 33: Chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức

- Điều 37: Bổ nhiệm viên chức quản lý

- Điều 41: Nội dung đánh giá viên chức

- Điều 52: Các hình thức kỷ luật đối với viên chức

2. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

- Điều 3. Ứng xử của công chức, viên chức y tế khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao

- Điều 4. Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp.

- Điều 5. Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Điều 14. Trách nhiệm của công chức, viên chức y tế.

3. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về Y đức”.

4. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 4306/QĐ-BYT ngày 02/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

II. Kiến thức chuyên ngành:

1. Nghiên cứu viên chung:

1.1. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.

1.2. Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

2. Nghiên cứu viên theo từng vị trí việc làm:

4.1. Nghiên cứu viên bệnh học và điều trị ký sinh trùng. (tải về file đính kèm)

4.2. Nghiên cứu viên dịch tễ các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền. (tải về file đính kèm)

4.3. Nghiên cứu viên ký sinh trùng sốt rét. (tải về file đính kèm)

4.4. Nghiên cứu viên ngoại ký sinh. (tải về file đính kèm)

4.5. Nghiên cứu viên nấm, đơn bào. (tải về file đính kèm)

4.6. Nghiên cứu viên giun sán. (tải về file đính kèm)

(Nội dung đề cương ôn tập từng vị trí như file gửi đính kèm)

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,