Sẽ công khai 100% giá thuốc, giá trang thiết bị, vật tư y tế, giá sinh phẩm chẩn đoán và giá khám chữa bệnh trên Cổng công khai y tế

Ngày 22/12/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5316/QĐ-BYTphê duyệt Chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, các mục tiêu cụ thể năm 2025 của Chương trình gồm:

1) Duy trì Cổng công khai y tế, Cổng công khai giá các thiết bị y tế 100% các thông tin về giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế, giá sinh phẩm chẩn đoán, giá khám chữa bệnh…được công khai trên cổng.

2) Duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong đó 80% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

3) 90% hồ sơ công việc tại Bộ Y tế, Sở Y tế; 80% hồ sơ công việc của phòng y tế huyện được xử lý trên mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)... và nhiều thông tin về chuyển đổi y tế được đưa ra trong Quyết định này.

Quyết định số 5316/QĐ-BYT

Ban Biên tập website Viện

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,