Đại dịch cúm A H1N1 tiếp tục lan rộng

6 tháng 5 năm 2009 Dịch tiếp tục lan rộng tại 23 quốc gia, với tổng cộng dồn lên tới 1893 ca. Trong đó: Mexico (942, 29 chết), Mỹ (642, 2 ca chết), Austria (1), Canada (165), China, Hong Kong (1), Colombia (1), Costa Rica


7 tháng 5 năm 2009
Dịch lan rộng tại 24 với 2371 ca. Trong đó: Mexico (1112, 42 chết), Mỹ (896, 2 ca chết), Austria (1), Canada (201), China, Hong Kong (1), Colombia (1),Costa Rica (1), Denmark (1), El Salvador (2), France (5), Germany (10), Guatemala (1), Ireland (1), Israel (6), Italy (5), Netherlands (2), New Zealand (5), Portugal (1), Hàn Quốc (3), Spain (81), Sweden (1), Switzerland (1), Anh (32) và nước mới là Poland (1).

8 tháng 5 năm 2009
Dịch tiếp tục lan rộng tại 25 nước với 2500 ca. Trong đó: Mexico (1204, 44 chết), Mỹ ( 896, chết 2), Austria (1), Brazil (4), Canada (214), China, Hong Kong (1), Colombia (1), Costa Rica (1), Denmark (1), El Salvador (2), France (12), Germany (11), Guatemala (1), Ireland (1), Israel (7), Italy (6), Netherlands (3), New Zealand (5), Poland (1), Portugal (1), Hàn Quốc (3), Spain (88), Sweden (1), Switzerland (1), Anh (34).

9 tháng 5 năm 2009
Dịch tiếp tục lan rộng tại 29 với 3440 ca. Trong đó: Mexico (1364, chết 45 ca), Mỹ (1639, chết 2), Canada (242, chết 1), Argentina (1), Australia (1), Austria (1), Brazil (6), China, Hong Kong (1), Colombia (1), Costa Rica (1), Denmark (1), El Salvador (2), France (12), Germany (11), Guatemala (1), Ireland (1), Israel (7), Italy (6), Japan (3), Netherlands (3), New Zealand (5), Panama (2), Poland (1), Portugal (1), Hàn Quốc (3), Spain (88), Sweden (1), Switzerland (1) và Anh (34).

10 tháng 5 năm 2009
Dịch duy trì tại 29 quốc gia, với 4379 ca. Trong đó: Mexico (1626, chết 45), Mỹ (2254, chết 2), Canada (280, chết 1), Costa Rica ( 8, chết 1), Argentina (1), Australia (1), Austria (1), Brazil (6), China, Hong Kong (1), Colombia (1), Denmark (1), El Salvador (2), France (12), Germany (11), Guatemala (1), Ireland (1), Israel (7), Italy (9), Japan (4), Netherlands (3), New Zealand (7), Panama (3), Poland (1), Portugal (1), Republic of Korea (3), Spain (93), Sweden (1), Switzerland (1) và Anh (39).
(Lược dịch từ: http://www.who.in)

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,