Thông tin chỉ đạo tuyến
Hoạt động thực địa
Nghiên cứu khoa học
  • Tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và một số giải pháp phát triển

    Viện Sốt rét - KST - CT TP.HCM luôn chú trọng vào công tác Nghiên cứu khoa học. Thực hiện triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo Viện đã chỉ đạo thống nhất, đồng bộ các đơn vị trong việc triển khai công tác nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, Viện đã thành lập Hội đồng thẩm định, tuyển chọn, đăng kí số lượng và danh mục các đề tài NCKH cấp cơ sở, cấp Sở KHCN TP.HCM và cấp Bộ.
Đào tạo - Hợp tác quốc tế
  • Lớp kỹ năng phun khử trùng các bệnh truyền nhiễm và lớp kỹ năng phòng chống các bệnh côn trùng gây bệnh, gây hại

    Trong năm 2022, Trung tâm Đào tạo – Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật đã tổ chức 02 lớp Kỹ năng phòng chống côn trùng với 60 học viên và 02 lớp Kỹ năng phun khử trùng phòng chống bệnh truyền nhiễm với 29 học viên. Kết thúc 04 khóa học, kết quả học tập của tất cả học viên đều đạt yêu cầu. Điểm cuối khóa của cả 04 lớp không có điểm yếu và điểm trung bình. Điểm “khá” của cả 04 lớp chiếm 19%, điểm “giỏi” chiếm 22% và điểm “xuất sắc” chiếm 59%.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,