VĂN BẢN MỚI VỀ BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Ngày 16/6/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2969/QĐ-BYT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức vụ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế.

Theo đó, quy định đối tượng áp dụng gồm:

- Các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế; …; các khoa phòng, trung tâm thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế.

- Các viên chức giữ các chức vụ quản lý trong đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế (lãnh đạo các đơn vị công lập trực thuộc Bộ; …, lãnh đạo các khoa, phòng và tổ chức tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Y tế).

Về các tiêu chuẩn cụ thể:

Đối với các chức vụ quản lý của các đơn vị được quy định rất cụ thể và chặt chẽ, nhưng nhìn chung có tính “cởi trói” hơn trước, nhất là ở vị trí lãnh đạo khoa, phòng đối với các đơn vị y tế dự phòng, đơn vị nghiên cứu…, trình độ chuyên môn của khoa, phòng khối chuyên môn là thạc sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc tương đương trở lên; khoa, phòng khối hành chính là tốt nghiệp đại học trở lên…

(xem chi tiết QĐ kèm theo)

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,