Ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum đề kháng với Artemisinin

Chúng ta có thể thấy điều trị bằng artemisinin kết hợp được khuyến cáo đầu tiên trong điều trị P. falciparum ở tất cả các quốc gia sốt rét lưu hành. Tuy nhiên, gần đây người ta lo ngại về hiệu


Trong 2 thử nghiệm ngẫu nhiên mở, khi so sánh hiệu quả của 2 nhóm điều trị với ký sinh trùng sốt rét Plasmodium ở Pailin, phía Tây Campuchia và Wang Pha, Tây Bắc Thái Lan, bệnh nhân được cho uống artesunate liều 2mg/kg trọng lượng cơ thể/ngày, trong 7 ngày và artesunate liều 4mg/kg trọng lượng cơ thể/ngày, trong 3 ngày, tiếp theo là 2 liều mefloquine tổng cộng 25mg/kg. Đánh giá sự nhạy cảm ở mức độ in vitro và in vivo P. falciparum với dược động lực học của artesunate và đánh dấu sự kháng thuốc ở mức độ phân tử.

Kết quả cho thấy ở mỗi điểm có 40 bệnh nhân được nghiên cứu, thời gian sạch ký sinh trùng trung bình là 84 giờ (khoảng phân tán 1/4, 60:96) ở Pailin và 48 giờ (khoảng phân tán 1/4, 36:66) ở Wang Pha. Sự tái phát được khẳng định thông qua kỹ thuật PCR xảy ra 6 trong 20 bệnh nhân (30%) khi điều trị bằng artesunate đơn và trong 20 người (5%) khi điều trị bằng liều phối hợp artesunate - mefloquine ở Pailin và ở Wang Pha là 2 trong 20 người (10%). Sự đáp ứng về ký sinh trùng học khác nhau đáng kể, tuy nhiên sự khác nhau này không được phân tích theo lứa tuổi cùng thử nghiệm dược động học của artesunate và dihydroartesunate, kết quả của thử nhạy cảm đồng vị in vitro, hoặc giả định tương quan phân tử của P. falciparum đề kháng thuốc (đột biến hoặc khuếch đại gen mã hóa protein đa đề kháng thuốc [PfMDR] hoặc đột biến trong gen mã hóa sarco-endoplasmic mô lưới calcium ATPase6 [PfSERCA]) không được giải thích rõ ràng. Những biến cố có hại ít xảy ra và không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa 2 nhóm điều trị.

Nghiên cứu đã đưa ra kết luận: P. falciparum đã giảm đáp ứng in vivo với artesunate ở Tây Campuchia so với ở Tây Bắc Thái Lan. Đặc điểm kháng thuốc ở đây là thời gian sạch ký sinh trùng chậm ở in vivo, không giảm sự tương ứng trong các thử nghiệm đáp ứng in vitro trước đây. Các biện pháp ngăn chặn cần phải được triển khai khẩn cấp.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,