Bảy mục tiêu tiến tới loại trừ sốt rét ở khu vực tây Thái Bình Dương giai đoạn 2010 - 2015

Mục đích và các mục tiêu
Mục đích của Kế hoạch hành động phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở khu vực Tây Thái Bình Dương (2010-2015) là nhằm củng cố và dựa vào những thành tựu gần đây trong công tác phòng chống sốt rét ở khu vực, tiến tới từng bước loại trừ sốt rét ở bất cứ nơi nào có thể loại trừ được. Điều này sẽ đạt được thông qua việc thực hiện các nhóm hoạt động theo bảy mục tiêu:

Mục tiêu 1: “Tăng cường quản lý chương trình sốt rét dựa trên sự cam kết chính trị và sự hợp tác mạnh mẽ” sẽ đạt được thông qua sự hợp tác đồng bộ. Chính sách kiểm soát bệnh sốt rét, chiến lược, hướng dẫn và quy trình hoạt động chuẩn sẽ được tăng cường.Văn bản pháp lý liên quan sẽ được cập nhật khi cần thiết để hỗ trợ kiểm soát và loại trừ bệnh sốt rét. Vận động tất cả các cấp tăng cường cam kết phòng chống bệnh sốt rét. Xác định và bảo đảm sự chu cấp tài chínhđầy đủ từ các nguồn hỗ trợ. Kỹ thuật và năng lực quản lý hành chính sẽ được củng cố thông qua một sự kết hợp việc tuyển dụng và đào. Tăng cường sự hợp tác giữa các đối tác và củng cố mạng lưới hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật. Tăng cường hợp tácbiên giới. Cải thiện việc giám sát và đánh giá chương trình, phối hợp nghiên cứu triển khai trên cơ sở nhu cầu chung để cùng sử dụng kết quả, hạn chế sự trùng lặp.

Mục tiêu 2: “Đảm bảo bảo vệ đầy đủ dân số có nguy cơ mắc sốt rét bằng các biện pháp kiểm soát vector thích hợp" sẽ đạt được thông qua việc thực hiện hai chiến lược: Đảm bảo toàn bộ số dân có nguy cơ cao đều được bảo vệ bằng màn tẩm hóa chất và tiến hành phun tồn lưu tại những nơi được chỉ định.Các hoạt động hỗ trợ bao gồm cung cấp hóa chất diệt muỗi và màn được tẩm hóa chất diệt muỗi có chất lượng, lập bản đồ phân vùng sốt rét, tăng cường công tác quản lý và sử dụng thuốc diệt muỗi dựa trên những nghiên cứu nhu cầu sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả, tránh lãng phí. Quản lý tích hợp vector sẽ được khuyến khích ở những nơi có thể.

Mục tiêu 3: “Tối ưu hóa việc sử dụng các dịch vụ phòng chống sốt rét (thông qua các thông tin thích hợp, truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm thay đổi hành vi) và tăng cường sự tham gia của cộng đồng", sẽ đạt được thông qua việc thực hiện hai chiến lược chính: truyền thông thay đổi hành vi toàn diện và huy động sự tham gia của cộng đồng. Cả hai chiến lược này sẽ được hỗ trợ bởi các đánh giá định kỳ và nghiên cứu dựa trên nhu cầu hoạt động.

Mục tiêu 4: “Đảm bảo cho tất cả các ca bệnh sốt rét đều được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời với chi phí hợp lý, an toàn, hiệu quả, kể cả ở hệ thống y tế tư nhân”, sẽ đạt được thông qua việc thực hiện hai nhiệm vụ chính là: tăng cường năng lực chẩn đoán điều trị sốt rét của hệ thống y tế tư nhân và y tế xã, cung cấp phương tiện kỹ thuật phục vụ chẩn đoán, điều trị ký sinh trùng sốt rét và cung cấp thuốc sốt rét an toàn, hiệu quả để điều trị tất cả các loài sốt rét, bao gồm cả điều trị tiệt căn cho bệnh sốt rét vivax. Những hoạt động hỗ trợ bao gồm phát triển năng lực, giám sát, bảo đảm chất lượng, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng chống kháng thuốc sốt rét Artemisinin. Tăng cường chẩn đoán phân biệt sốt rét, cải thiện mua sắm trang thiết bị, vât tư hóa chất, và tiến hành nghiên cứu hoạt động có liên quan đến công tác phòng chống và tiến tới loại trừ sốt rét.

Mục tiêu 5: “Nâng cao công tác phòng chống sốt rét, tăng cường các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ thích hợp cho các đối tượng là người nghèo, người người lang thang cơ nhỡ có nguy cơ cao mắc bệnh sốt rét, qua đó chủ động kiểm soát bệnh sốt rét ở đối tượng này”, sẽ đạt được thông qua một số phương thức khác nhau: nhóm đối tượng mục tiêu và các biện pháp can thiệp y tế công cộng hiện hữu sẽ được xem xét và lập bản đồ đánh giá, theo dõi. Điều đó sẽ được phát triển toàn diện trong thời gian tới, bao gồm phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị cũng như truyền thông thay đổi hành vi và huy động sự tham gia của cộng đồng, (dựa trên các mô hình chăm sóc sức khỏe tích hợp). Điều trị dự phòng sốt rét cho phụ nữ mang thai thông qua các dịch vụ chăm sóc tiền sản ở khu vực có nguy cơ cao. Những hoạt động hỗ trợ bao gồm việc tăng cường các chính sách và chiến lược quốc gia, sự phát triển trong khuôn khổ hợp tác khu vực, vận động chính sách, giám sát và hỗ trợ cho việc nghiên cứu các hoạt động có liên quan (bao gồm cả xây dựng năng lực cho các nghiên cứu cộng đồng. Cần có một người làm đầu mối đại diện cho quốc gia nhằm nâng cao công tác quản lý các hoạt động phòng chống sốt rét thuộc chương trình quốc gia và phối hợp phát triển nhân lực, tiến tới loại trừ bệnh sốt rét.

Mục tiêu 6: "Thiết lập và tăng cường hệ thống giám sát bệnh sốt rét thường xuyên (tất cả các loài) và đảm bảo đầy đủ các phương tiện, kinh phí, vật tư thiết yếu khi có dịch", sẽ đạt được thông qua một số hoạt động: Tăng cường năng lực quản lý và giám sát sốt rét với các biện pháp như: giám sát, quản lý chủ động bệnh sốt rét, kịp thời ứng phó khi có dịch bùng phát. Các biện pháp trên sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với mỗi quốc gia thông qua các diễn đàn khu vực.Tình hình sốt rét của mỗi quốc gia sẽ được chia sẻ và cập nhật thường xuyên bao gồm số mắc, số chết do bệnh sốt rét và các vấn đề như là sốt rét kháng thuốc, thuốc sốt rét giả, thuốc sốt rét kém chất lượng.

Mục tiêu 7: “Đẩy mạnh công tác phòng, chống, tiến tới loại trừ sốt rét (ở tất cả các loài) trong khu vực", sẽ đạt được thông qua một số phương tiện: hướng dẫn các biện pháp phòng chống sốt rét toàn cầu qua đó tiến tới loại trừ sốt rét trong khu vực sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình của khu vực Châu Á Thái Bình Dương và sẽ được thông qua giữa các nước trong khu vực để triển khai thực hiện, tiến tới sẽ phát triển một mạng lưới hợp tác kỹ thuật đủ mạnh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực sẽ được thiết lập, các mục tiêu hành động cụ thể sẽ được triển khai, cùng với sự theo dõi, giám sát nghiêm ngặt tiến tới loại trừ bệnh sốt rét trong khu vực. Mục tiêu này cũng góp phần giải quyết được ký sinh trùng sốt rét P. falciparum kháng Artemisinin.

Bs. Nguyễn Ngọc Ánh
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,