Hoạt động năm 2014 của chi bộ Khối hành chính chức năng

Chi bộ Khối hành chính chức năng là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM, Chi bộ có 13 đảng viên là cán bộ thuộc các phòng Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán, Kế hoạch - Vật tư - Tổng hợp và Phòng Quản lý khoa học - Đào tạo.

Ngay từ đầu năm 2014, Cấp uỷ đã ra Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo hoạt động của các phòng do Chi bộ quản lý với các chỉ tiêu cụ thể như sau: 100% đảng viên đạt lao động tiên tiến, 100% hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; 20% hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ và quy định sinh hoạt Chi bộ vào ngày 10 hàng tháng. Hàng tháng Chi bộ đã tổ chức họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng tiếp theo. Năm 2014, toàn thể Chi bộ đã thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Viện , Chi uỷ đã động viên toàn thể đảng viên trong Chi bộ xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Chi ủy đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý phát triển đơn vị, lãnh đạo các hoạt động tổ chức, hành chính; thực hiện quy hoạch cán bộ, làm đúng quy trình bổ nhiệm, tái bổ nhiệm lãnh đạo Viện và lãnh đạo khoa, phòng; trong năm đã làm thủ tục bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ phù hợp với yêu cầu phát triển của đơn vị; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và các chế độ chính sách cho CBVC-NLĐ; thực hiện mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất của Viện đáp ứng được các hoạt động chuyên môn. Lãnh đạo các hoạt động tài chính kế toán, thực hiện giải ngân đúng tiến độ các chương trình, dự án; đảm bảo chi trả lương và thanh toán kịp thời. Các hoạt động của phòng kế hoạch thực hiện tốt các chương trình, dự án phòng chống sốt rét, phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống giun sán; cung cấp thuốc, hoá chất, trang thiết bị cho địa phương kịp thời. Lãnh đạo công tácquản lý Khoa học - Đào tạo của Viện. Năm 2014, Viện đã thực hiện 14 đề tài nghiên cứu các cấp, trong đó có 8 đề tài NCKH cấp cơ sở, 01 đề tài cấp bộ và 05 đề tài hợp tác. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương khoá XI về xây dựng Đảng; làm tốt công tác phát triển đảng, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu với Đảng uỷ cấp trên xét kết nạp được 02 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí đúng quy định và phát thẻ đảng cho 02 đồng chí.

Lễ phát Thẻ Đảng đợt 19/5/2014

Cuối năm 2014, chi bộ đã tiến hành bình xét, phân loại đảng viên theo hướng dẫn của Ban thường vụ Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ Y tế. Trên tinh thần tự phê bình và tiếp thu phê bình theo Nghị quyết Trung ương khoá XI về xây dựng Đảng và những vấn đề mới phát sinh, từng đảng viên đã nghiêm khắc kiểm điểm bản thân với sự góp ý của toàn thể đảng viên trong chi bộ. Kết quả 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, trong đó có 23% đảng viên hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.

(CN. Đặng Đình Ba - Phó Bí thư chi bộ)

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,