Tiêu bản mẫu ký sinh trùng

1. Ý nghĩa

Những năm gần đây, tại Việt Nam, một số bệnh giun, sán ngày càng hiếm gặp và một số bệnh có khả năng biến mất như: sán máng, sán lá phổi, giun chỉ bạch huyết... Do đó việc thu thập, bảo quản các mẫu vật, làm bằng chứng về sự tồn tại của chúng và phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập, cũng như để giới thiệu cho các đoàn tham quan khi đến Viện là rất cần thiết.

2. Phân loại

- Bộ tiêu bản mẫu giun trưởng thành và trứng giun: giun tóc, giun móc, giun đũa, giun chỉ bạch huyết.

- Bộ tiêu bản mẫu sán trưởng thành và trứng sán: sán lá, sán dây.

- Bộ tiêu bản mẫu nấm và đơn bào: E. histolytica, E. coli.

- Bộ tiêu bản mẫu ký sinh trùng sốt rét: P. falciparum, P. vivax...

- Bộ tiêu bản mẫu vật chủ trung gian và tổ chức bị ký sinh.

3. Hình ảnh một số tiêu bản mẫu đã được thu thập, xử lý

4. Kế hoạch trong thời gian tới

- Phối hợp với Trung tâm Khám bệnh chuyên ngành thu thập mẫu vật.

- Sử dụng các kỹ thuật chuyên môn tiến hành thu thập mẫu, làm tiêu bản tại thực địa và labo.

- Thực hiện bảo quản và trưng bày.

Hoàng Anh

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,