Thông tư 35/2019/TT-BYT Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 30/12/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 35/2019/TT-BYT “Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh”.

Theo đó, người hành nghề là bác sỹ có phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa tương ứng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề, văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận và năng lực của người hành nghề là bác sỹ để giao cho người hành nghề bằng văn bản được thực hiện các chuyên môn kỹ thuật cụ thể tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do mình phụ trách.

Thông tư 35/2019/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2020.

Bãi bỏ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh” kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Phòng khám Chuyên khoa Ký sinh trùng, Viện Ký sinh trùng - Côn trùng TP. HCM

KS. Phạm Thị Dinh

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,