Gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến cơ sở

Ngày 18/10/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 39/2017/TT-BYT về gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến cơ sở.

Theo đó, công bố 02 gói dịch vụ y tế cơ bản gồm: “gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả” và “gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe”. Cụ thể:

- Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả được áp dụng tại trạm y tế cấp xã và tương đương, phòng khám bác sĩ gia đình độc lập, trạm y tế và phòng khám quân dân y gồm 76 kỹ thuật khám, chữa bệnh và 241 loại thuốc sử dụng tại tuyến xã.

- Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe được áp dụng tại trung tâm y tế cấp huyện và các trạm y tế cấp xã gồm các dịch vụ thiết yếu sau:

+ Các dịch vụ giám sát và phòng, chống các bệnh, dịch truyền nhiễm;

+ Các dịch vụ tư vấn, truyền thông, giáo dục, nâng cao sức khỏe như: ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện...

+ Các dịch vụ về y tế học đường...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2017.

Thông tư 39/2017/TT-BYT: tải về

Ban Biên tập